Skip to main content

Terms of service

Điều khoản chung
Chào mừng bạn đến với nền tảng phát triển giáo dục Open Classroom (sau đây gọi tắt là Open Classroom). Việc bạn sử dụng Open Classroom và các dịch vụ của Open Classroom đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những điều khoản dưới đây (Điều khoản dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng Open Classroom và các dịch vụ của Open Classroom.
Chúng tôi có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản dịch vụ. Bạn nên thường xuyên xem lại Điều khoản dịch vụ mỗi khi truy cập Open Classroom. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Open Classroom và các dịch vụ của Open Classroom sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ mới của chúng tôi.
Quyền và trách nhiệm của bạn
Bạn có quyền đăng ký miễn phí một tài khoản tương ứng với tên đăng nhập của bạn (hoặc người mà bạn bảo trợ). Trong trường hợp bạn (hoặc người mà bạn bảo trợ) có nhiều số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội, bạn có thể cập nhật hoặc liên kết các thông tin đó trên trang cấu hình tài khoản. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin này. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và việc đăng nhập do bạn thực hiện. Bạn cũng cam kết không sử dụng chung một tài khoản cho nhiều người, trừ khi có sự đồng ý của đội ngũ Open Classroom.
Khi sử dụng Open Classroom, bạn cam kết không:
  • Đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật
  • Vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân
  • Đăng tải các hình ảnh hoặc nội dung vi phạm bản quyền
  • Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ không phải của Open Classroom hoặc đối tác của Open Classroom
  • Gửi tin nhắn rác, phát tán các phần mềm độc hại
  • Thực hiện các hành vi phá hoại đối với cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ của Open Classroom
Quyền và trách nhiệm của chúng tôi
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh các dịch vụ mà không cần thông báo trước. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xóa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để đảm bảo thông tin được đăng ký phù hợp với quy định của Open Classroom. Chúng tôi có quyền từ chối đưa thông tin lên Open Classroom nếu như chúng tôi cảm thấy thông tin do bạn cung cấp không đáng tin cậy.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên Open Classroom, bao gồm các hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin trên Open Classroom.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm cung cấp bất kỳ hỗ trợ đặc biệt nào và có quyền thu hồi truy cập vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài quyền truy cập và sử dụng Open Classroom của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến Open Classroom hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ.
Cung cấp và sử dụng nội dung trên Open Classroom
Nội dung các bài học, khóa học và thí nghiệm được cung cấp trên Open Classroom tuân theo giấy phép Creative Commons BY-NC-SA, trừ khi có ghi chú khác trong mục Giới thiệu hoặc chỉ dẫn bản quyền của bài học, khóa học hoặc thí nghiệm đó. Bạn được sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi dựa trên nội dung được cung cấp với yêu cầu ghi nguồn Open Classroom và phân phối lại tác phẩm của bạn theo cùng giấy phép. Bạn không được sử dụng các bài học, khóa học và thí nghiệm của Open Classroom cho mục đích thương mại, chẳng hạn in sách để bán hay tải lên website của bạn để kinh doanh mà không có sự đồng ý của đội ngũ Open Classroom. Chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp từ đề nghị gỡ bỏ đến kiện cáo nếu phát hiện bạn sử dụng nội dung của Open Classroom cho mục đích thương mại.
Khi tạo bài học, khóa học hoặc thí nghiệm trên Open Classroom, bạn đồng ý rằng tác phẩm bạn tạo ra sẽ theo giấy phép mở Creative Commons BY-NC-SA và bạn được ghi công tác giả. Bạn cũng cam kết không sử dụng các hình ảnh hoặc nội dung không rõ nguồn gốc hoặc không phải là tài nguyên theo giấy phép mở. Nếu bạn phát hiện có bất kỳ hình ảnh hoặc nội dung nào trên Open Classroom vi phạm bản quyền mà bạn có quyền sở hữu, hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gỡ bỏ hình ảnh hoặc nội dung đó.
Nội dung của các chủ thể khác
Open Classroom có thể bao gồm liên kết đến các website hoặc nguồn Internet khác. Do chúng tôi không kiểm soát các website và nguồn bên ngoài này, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung của chúng, do đó không chịu trách nhiệm pháp lý cho các quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có trên các website hoặc nguồn bên ngoài này.
Xử lý vi phạm
Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm các quy định của Điều khoản dịch vụ này. Chúng tôi cũng có quyền tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết chống lại bất kỳ hành vi nào gây hại đến quyền lợi của học sinh, gia đình học sinh, giáo viên, nhân viên hoặc các đối tác của Open Classroom.
Quyền thay đổi Điều khoản dịch vụ
Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản dịch vụ này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo thay đổi của pháp luật mà không thông báo trước với người dùng. Mọi thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ sẽ được cập nhật trên trang này, vì vậy vui lòng truy cập định kỳ vào trang này để bảo đảm bạn luôn biết được Điều khoản dịch vụ mới nhất của chúng tôi.
Các điều luật được áp dụng
Bạn đồng ý rằng mọi hoạt động trên Open Classroom phải tuân theo các quy định của luật pháp Việt Nam và các luật quốc tế mà Việt Nam có ký kết. Khi một luật mới có hiệu lực, luật này sẽ được áp dụng với tất cả các thành viên và người dùng của Open Classroom.
Logo Online Support