Bản quyền

Open Classroom
Chức năng bài học và khóa học của nền tảng Open Classroom được phát hành theo giấy phép mã nguồn mở GNU Affero General Public License phiên bản 3 (AGPLv3). Logo của Open Classroom là nhãn hiệu đã đăng ký và không được phép sử dụng ngoài các chương trình, ấn phẩm của đội ngũ Open Classroom.
Virtual Lab
Virtual Lab là thành phần tạo nên chức năng thực hành tương tác của Open Classroom. Đội ngũ Open Classroom bảo lưu mọi quyền đối với phần mềm Virtual Lab.
Nội dung
Nội dung các bài học, khóa học và thí nghiệm được cung cấp trên Open Classroom được phát hành theo giấy phép Creative Commons BY-NC-SA, trừ khi có ghi chú khác trong nội dung của bài học, khóa học hoặc thí nghiệm đó. Bạn được sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi dựa trên nội dung được cung cấp với yêu cầu ghi nguồn Open Classroom và phân phối lại tác phẩm của bạn theo cùng giấy phép. Bạn không được sử dụng các bài học, khóa học và thí nghiệm của Open Classroom cho mục đích thương mại, chẳng hạn in sách để bán hay tải lên website của bạn để kinh doanh mà không có sự đồng ý của đội ngũ Open Classroom. Chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp từ đề nghị gỡ bỏ đến kiện cáo nếu phát hiện bạn sử dụng nội dung của Open Classroom cho mục đích thương mại.
Khi tạo bài học, khóa học hoặc thí nghiệm trên Open Classroom, bạn đồng ý rằng tác phẩm bạn tạo ra sẽ theo giấy phép mở Creative Commons BY-NC-SA và bạn được ghi công tác giả. Bạn cũng cam kết không sử dụng các hình ảnh hoặc nội dung không rõ nguồn gốc hoặc không phải là tài nguyên mở. Nếu bạn phát hiện có bất kỳ hình ảnh hoặc nội dung nào trên Open Classroom vi phạm bản quyền mà bạn có quyền sở hữu, hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gỡ bỏ hình ảnh hoặc nội dung đó.
Hỗ trợ trực tuyến